De beste Mop v/d Dag #371: Gebed

Een vrome vrouw bidt dagelijks langdurig hardop tot God. De buurman, die atheist is, kan haar door de dunne muur heen horen en treitert haar daar vaak mee, maar ze blijft bidden. Op zekere dag hoort hij haar bidden om eten, omdat ze bijna geen geld meer heeft. Dan ziet hij zijn kans schoon. Hij koopt een mand vol lekker eten, zet die voor haar voordeur, belt aan en verstopt zich in de bosjes ernaast. De vrouw doet open en roept:
“Dank u Heer, dat u mijn gebed hebt verhoord!”
Dan springt de atheist uit de bosjes en roept:
“Dat heb IK gekocht! Zie je wel dat jouw God onzin is?”
Tot zijn verbazing is ze nu nog veel blijer… Ze rent de straat op, luid “Halleluja!” roepend. Hij vraagt haar ontsteld:
“Waarom ben je zo blij?”
Antwoord:
“Het is prachtig dat God mijn gebed om eten verhoort, maar het is nog mooier dat hij er de duivel voor heeft laten betalen!”

Reageer op artikel:
De beste Mop v/d Dag #371: Gebed
Sluiten