De beste Mop v/d Dag #376: Verjaardag

De directeur komt zijn vriend tegen.
“Hoe was het gister op je verjaardag?”
“Aanvankelijk was het wel leuk maar later ging het mis.”
“Hoe kwam dat?”
“Toen ik naar huis wilde gaan, kwam mijn secretaresse en vroeg me de avond bij haar door te brengen. Ze zei dat ze een verrassing voor me had.”
“Dat was een uitstekend aanbod.”
“Dat dacht ik ook.”

Ik ben meteen met haar mee gegaan. Ze had de tafel gedekt en de champagne koud gezet. Na het eten zei ze:
“Kijk, mijnheer. Daar is mijn slaapkamer.”
“Daar ga ik nou heen. Als ik in mijn handen klap, dan mag u ook binnen komen.”
“Een leuk voorstel,” zegt de vriend.
“Dat vond ik ook. Na een tijdje klapte ze in haar handen en ruk de slaapkamerdeur open. Daar stond het hele personeel en begon te zingen: Lang zal hij leven…”
“Geweldig,” lacht de vriend.
“Vooral geweldig! Ik was zo idioot dat ik al mijn kleren al had uitgetrokken.”

Reageer op artikel:
De beste Mop v/d Dag #376: Verjaardag
Sluiten